Projekt Kalisz 1:1 v 0.19.1 1.45

Fikcyjny Region 1:1 v0.1 BETA

Projekt Kalisz 1:1 is a 1:1 scale map of Poland. At the moment, it offers 7 villages of the Kalisz poviat and 40 kilometers of roads.

Villages: Zbiersk, Przyranie, Korzeniew, Mycielin, Zamęty, Dzierzbin, Danowiec

The map offers:
– No SCS companies.
– Viewpoint on the route Zbiersk – Przyranie.
– Sugar factory in Zbierksu
– Various road types – from wide country roads to narrow dirt roads.

Requirements:
DLC: Going East, Scandinavia, Vive La France!, Bella Italia, Beyond the Baltic Sea, Road to the Black Sea, Iberia
Version: 1.43

English:
Map of Poland in the scale of 1: 1 focusing (so far) on the area of ​​the Kalisz poviat.

WARNING! Holes may appear in some places on the map. They will be patched in version 0.1. The map is 90 percent complete.

To play on the map, you need to create a new profile and then select the polska.mbd game module (it can be selected only when the Fikcyjny Region map file is selected in the modification manager). The instruction is similar to the one for the Fikcyjna Polska map.

All map DLCs are required.

The map also includes Michałów, Witoldów, Kamień, Morawin and the pseudo-ferry to Bydgoszcz. You can deliver loads to them, but I do not recommend going there, because these areas are not finished yet.

PROJEKT KALISZ 1:1 v0.19.1
– New village: Petryki
– Dirt roads on the Przyranie – Zbiersk section have been removed
– Fixed some minor bugs

PROJEKT KALISZ 1:1 v0.19 (1.44):

– most bugs fixed
– a new company in Zbiersk
– some refreshed forests
– reconstruction of the road Mycielin – Danowiec
– map enriched with even more details, e.g. litter bins, mailboxes.

Required DLC: Going East!, Scandinavia, Vive la France!, Bella Italia, Beyond the Baltic Sea, Road to the Black Sea, Iberia

Game version: 1.44

Version: 1.37 / 1.38

Polski:
Mapa Polski w skali 1: 1 skupiająca się (dotychczas) na terenie powiatu kaliskiego.

OSTRZEŻENIE! W niektórych miejscach na mapie mogą pojawić się dziury. Zostaną załatane w wersji 0.1. Mapa jest kompletna w 90 procentach.

Aby zagrać na mapie, należy stworzyć nowy profil, a następnie wybrać moduł gry polska.mbd (można go wybrać tylko wtedy, gdy w menadżerze modyfikacji zaznaczony jest plik mapy Fictional Region). Instrukcja jest podobna do tej dla mapy Fikcyjna Polska.

Wszystkie mapy DLC są wymagane.

Na mapie uwzględniono także Michałów, Witoldów, Kamień, Morawin oraz pseudoprom do Bydgoszczy. Można do nich dostarczać ładunki, ale nie polecam tam jechać, bo te tereny nie są jeszcze ukończone.

Wersja: 1.37/1.38

Version v0.11 BETA:
– some bugs fixed, including holes.
– no orders to Witoldów, Kamień, Morawin and Michałów.
– temporary liquidation of the portal to Bydgoszcz.

It is a mod that removes invisible walls at supermarkets in Korzeniew and Mycielin.
After it works properly, you need a mod Projekt Kalisz 1:1 v0.18 BETA.

File order (including main map file):

1. Fix_Projekt_Kalisz_v0_18_BETA
2. Projekt Kalisz 1:1 v0.18 BETA

Credits:

Jakubek

Share mod:

Leave a Reply

Your email address will not be published.